Hommage till Torshem

Detta inlägg handlar om den plott som målats upp för mina spelare under förra sessionen. Det kan verka lite frikopplat och svårt att hänga med. Jag tänker mig dock att bilden kommer klarna när fler poster i ämnet Min kampanj dyker upp här på bloggen.

batalha dos campos catalúnicos  -anônimo séc.19

Hjältarna befinner sig i norr, i ett land som av etcher och penner kallas för Barland. Det är ett vindpinat land som befolkas av tusenåriga barbarstammar med sina egna seder och traditioner – och blodsfejder.

Riddar Traal, hans väpnare Cormac och den temperamentsfulle sevelusmunken Bovo har kommit till den niavandiska handelsstaden Ianthe, belägen i de södra delarna av Barland. Med anledning av det stundande korståget, som ska utgå från staden och har som mål att kuva de ociviliserade barbarerna, har följet i uppdrag från biskopen i Arhem att ta reda på vad ståthållaren i norr, Arneval Haane har i kikaren. Det går envisa rykten om att han funnit en stor guldfyndighet, och det talas om förräderi…

Med sig har de också biskopens förhoppningar om att kunna etablera ett nytt seveluskloster i Barland. Om korståget blir ett lyckat företag vore både Sevelusorden och kyrkan betjänta av ett kloster i regionen.

Detta heliga uppdrag tar framförallt upp Bovos tankar och funderingar. Traal, å andra sidan, går i helt andra planer. Genom att eventuellt kunna öppna upp för en långväga handelsrutt mellan Ianthe och Arhem hoppas den egendubbade riddaren på att göra sig en förmögenhet på slavar från de otaliga, och kuvade barbarstammarna. Till sin hjälp har han också Povolus – en köpman från Messantia och dennes koggar.

Ryktena om guldet är diffusa och spretiga. Biskopen hävdar att den redan öppna gruvan är belägen i sydöstra Barland. Informationen Traal, Bovo och Cormac tillskansat sig i Ianthe säger att det inte finns någon gruva och att fyndigheten har påträffats i norr. Vilken väg kommer de att välja? Oavsett, ska de hinna ta reda på hur det egentligen står till är de tvungna att handla fort. Vintern är på väg och med den betydande svårigheter att bege sig ut i vildmarken.

Plotten är lika enkel som som den är komplicerad:

  • Ett stundande korståg.
  • Ett rykte om guldfyndigheter.
  • Hotade barbarer.
  • Exploatörer.

I själva kampanjen finns ytterligare komponenter och aktörer med egen agenda. Vad vill egentligen inkvisitionen och varför snokar de i byggandet av klostret? Vad har ståthållaren i norr för planer och ska kungen känna sig hotad? Lägg till ett par nyanlända erliksbröder som verkar vilja undgå upptäckt och du har ett mustigt och minst sagt intressant upplägg. Jag ser fram emot ett par, tre, kanske fyra dramatiska spelkvällar.

Annonser