Ja, vad hände?

Nu var det ett tag sedan jag skrev här på bloggen (vilken torde vara den i särklass vanligaste frasen på världens alla bloggar), och eftersom inläggen är få ser jag att jag tidigare lovat att berätta om händelseutvecklingen i min Barlandkampanj. Som ni förstår har det hänt en hel del, vi har faktiskt spelat en hel del under det gångna året. Händelseförloppet kommer förmodligen verka lite som ett lapptäcke, och förmodligen helt obegripligt. Jag kan dock försäkra om att vi som spelat kampanjen har haft kul. Så, knappt ett år senare kommer här svaret på frågan vad som hände hjältarna uppe i den kalla nord:

Korståget gick om intet. Genom kraftig magi, signerad barbarernas shaman, manifesterades en iskall vinter mitt i sommaren, och korsfararna förs ihjäl eller tvingades vända hem. Barbarerna utnyttjade tillfället och anföll staden ett par månader senare.

Genom list, lite förräderi och en portion råstyrka segrade Ianthe och Arneval Hanne, ståthållaren och höglandets enade stammar skingrades. För Bovo och Cormac hade dock segern en bitter eftersmak. Riddar Traal fick nämligen huvudet krossat av en mäktig klankrigare. Trots detta gjorde våra hjältar väl ifrån sig i slaget om Ianthe och belönades därefter rikligt.

Ungefär så här långt har äventyret varit ganska linjärt och ”rälsat”. Det som följer är komplext och kommer inte passa för att skriva ner kortfattat i text här på bloggen. Jag skulle behöva en white board och en uppsättning färgpennor. Jag gör dock ett försök.

Huvudspåret: Bovo och klostret

Nyheter om att kungen avlidit (är det mord eller en naturlig död? Uppgifterna och ryktena är minst sagt motstridiga. Och vem är prinsen?) når norden och Ianthe. I maktvakuumet som uppstår utropar sig Arneval Hanne till Kung i Norden och proklamerar Barland självständigt. Mycket tyder på att han planerat detta länge. Bovo har stridit väl och har kommit att bli en galjonsfigur/maskot för kampen mot höglandets barbarer. Han belönas med ett klosterbygge (upptäckten av platsen för klostret utgjorde ett sidospår/äventyr som inte avhandlas här). Sevelusmunken när dock tvivel om huruvida han är rätt man för abbottämbetet. Till råga på allt befinner sig en högt uppsatt ordensbroder i Ianthe. Denne konspirerar för att själv bli abbott, till Bovos stora förtret. Lösningen som följde: genom lönndom och allmänt fulspel (signerat salige riddar Traals väpnare Cormac) slås denne ordensbroder ut och Bovo blir till slut abbott. Klostret står dock i djup skuld till den nya kungen, som blivit stenrik i samband med de nya guldfyndigheterna.

Som krydda på moset integrerar också kyrkan i Tarantia. Representanter från den religiösa huvudorten befinner sig i Ianthe. Bovo kan inte bestämma sig vilken sida han står på. Om han ställer sig på Kung Arnevals sida, vad säger kyrkan om det? Han slits mellan lojaliteten till överheten (kyrkan i Tarantia) och lojaliteten till sin välgörare (Kung Arneval), för utan honom blir det inget kloster.

Sidospåret: Cormac och bordellen

Cormac har lagt vantarna på en av stadens bordeller och brottas med problem kopplade till skötsel av denna. Skökor som inte sköter sig när han inte är där, kunder som inte behandlar skökorna med den respekt som de förtjänar, prekära situationer som uppstor när skökorna tar hämnd på de kunder som inte behandlar dem som de förtjänar, o.s.v.

Sidospår 2 – Erliksbröderna

Irrläran om Erlik vägrar sluta gäcka hjältarna (undantaget riddar Traal, som nu är död). De tre ”försvunna” erliksdyrkarna har dykt upp i staden och verkar ha lyckats etablera vad som verkar vara ”skenverksamheter”. En av dem är brygger öl – och levererar dessutom till Kung Arneval. En annan är båtsvarvare (åh, vad jobbigt: hjältarna måste ju ganska snart inhandla en egen båt sedan Povolus begett sig hem). Den tredje har öppnat en örtabod en bit utanför staden. Som om saken inte var komplicerad nog så har Cormac gått och hamnat i skuld hos denne örthandlare, eftersom det bara är där det går att få tag på rätt droger.

Inför nästa session:

Kungen har utlyst fest. Fem dagar av gästabud, jakt och avslutande tornering är att vänta. Han har också kunggjort att han varje dag kommer presentera en länsherre till någon av de förläningar som nu fallit under den nya kronan. Det ryktas också om att hans undersköna dotter ska komma att giftas bort. Den närmsta veckan kommer med andra ord vara av stor vikt för det nya rikets framtid…

Annonser

Hommage till Torshem

Detta inlägg handlar om den plott som målats upp för mina spelare under förra sessionen. Det kan verka lite frikopplat och svårt att hänga med. Jag tänker mig dock att bilden kommer klarna när fler poster i ämnet Min kampanj dyker upp här på bloggen.

batalha dos campos catalúnicos  -anônimo séc.19

Hjältarna befinner sig i norr, i ett land som av etcher och penner kallas för Barland. Det är ett vindpinat land som befolkas av tusenåriga barbarstammar med sina egna seder och traditioner – och blodsfejder.

Riddar Traal, hans väpnare Cormac och den temperamentsfulle sevelusmunken Bovo har kommit till den niavandiska handelsstaden Ianthe, belägen i de södra delarna av Barland. Med anledning av det stundande korståget, som ska utgå från staden och har som mål att kuva de ociviliserade barbarerna, har följet i uppdrag från biskopen i Arhem att ta reda på vad ståthållaren i norr, Arneval Haane har i kikaren. Det går envisa rykten om att han funnit en stor guldfyndighet, och det talas om förräderi…

Med sig har de också biskopens förhoppningar om att kunna etablera ett nytt seveluskloster i Barland. Om korståget blir ett lyckat företag vore både Sevelusorden och kyrkan betjänta av ett kloster i regionen.

Detta heliga uppdrag tar framförallt upp Bovos tankar och funderingar. Traal, å andra sidan, går i helt andra planer. Genom att eventuellt kunna öppna upp för en långväga handelsrutt mellan Ianthe och Arhem hoppas den egendubbade riddaren på att göra sig en förmögenhet på slavar från de otaliga, och kuvade barbarstammarna. Till sin hjälp har han också Povolus – en köpman från Messantia och dennes koggar.

Ryktena om guldet är diffusa och spretiga. Biskopen hävdar att den redan öppna gruvan är belägen i sydöstra Barland. Informationen Traal, Bovo och Cormac tillskansat sig i Ianthe säger att det inte finns någon gruva och att fyndigheten har påträffats i norr. Vilken väg kommer de att välja? Oavsett, ska de hinna ta reda på hur det egentligen står till är de tvungna att handla fort. Vintern är på väg och med den betydande svårigheter att bege sig ut i vildmarken.

Plotten är lika enkel som som den är komplicerad:

  • Ett stundande korståg.
  • Ett rykte om guldfyndigheter.
  • Hotade barbarer.
  • Exploatörer.

I själva kampanjen finns ytterligare komponenter och aktörer med egen agenda. Vad vill egentligen inkvisitionen och varför snokar de i byggandet av klostret? Vad har ståthållaren i norr för planer och ska kungen känna sig hotad? Lägg till ett par nyanlända erliksbröder som verkar vilja undgå upptäckt och du har ett mustigt och minst sagt intressant upplägg. Jag ser fram emot ett par, tre, kanske fyra dramatiska spelkvällar.